English
Deutsch
Русский
   
 
 

 
Lodzermensz
Niemiecko-polskie warsztaty filmowo-historyczne styczeń - wrzesień 2008.

Premiera w Łodzi, 23. styczeń 2009

"Byliśmy pierwszymi Europejczykami - Wir waren die ersten Europäer"

Pokazane zostanie 10 powstałych krótkich filmów dokumentalnych.

PRAPREMIERA w EKIPACH
Muzeum Kinematografii, godz. 10.00
www.kinomuzeum.pl

OFICJALNA PREMIERA:
Kino Charlie, godz. 17.00 - 20.00
www.charlie.pl

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.lodzermensch-film.net


  wsparcie finansowe dla projektu
  pochodzi od następujących Fundacji:

 

treść
produkt
produkcja i dystrybucja
konkurs i kwalifikacje
terminy
ekipa
warunki uczestnictwa
opieka nad projektem i koordynacja
nasi partnerzy
referencje
osoby kontaktowe

  treść:

Łódź nazywana była kiedyś polskim Manchesterem, wschodnim Eldorado. Miasto przyciągało w XIX i XX wieku osadników z całej Europy. Wyjątkowy rozwój Łodzi do rangi metropolii tkacko-przemysłowej ściśle łączy się z jej mulitietniczną przeszłością: polską, niemiecką, żydowską i rosyjską. Podobnie jak w biotobie, blisko z sobą współżyjąc, każdy naród odgrywał tutaj specyficzną dla siebie rolę, tworząc wkrótce przysłowiowego "Lodzermensza", o którym wiele się kiedyś mówiło i którego nadal się wspomina.

W czasach komunizmu milczało się o tej epoce, starano się zapomnieć o przeszłości. Żydzi zniknęli, zostali zamordowani, albo wyjechali. Niemcy, którzy tutaj kiedyś znaleźli nową ojczyznę, uciekli przed Armią Czerwoną. Także w Niemczech niewiele dzisiaj wiadomo o tej wspólnej, intensywnej polsko-żydowsko-niemiecko-rosyjskiej historii - o świecie, który zaginał?

Kim właściwie był "Lodzermensz", który nie tylko doprowadził kiedyś do zaskakującego rozwoju miasta, ale miał także wyjątkowe nastawienie do życia? Czy "Lodzer" był może prototypem Europejczyka?

Lodzermenszowie byli gospodarczo, politycznie, kulturalnie i religijnie powiązani ze wszystkimi możliwymi wpływowymi siłami na świecie. Te różnorodne koneksje działały nie tylko budująco, kryły one także w sobie konflikty. Każa grupa narodowa próbowała w inny sposób forsować swoją gospodarczą, kulturalną i polityczną pozycję, zależnie od sytuacji - gwałtownie lub też bezsilnie.

Tymi różnymi historycznymi aspektami, rozwojem i upadkiem Łodzi, szczególnymi warunkami osadnictwa (szczególnie niemieckiego), przykładową wspólpracą, jak i katastrofalnymi konfliktami zajmować się będziemy intensywnie w polsko-niemiecko-rosyjsko-żydowskich ekipach.

Jakie ślady historii widoczne są jeszcze w dzisiejszej Łodzi - co opowiadają ludzie, dzisiejsi Łodzianie, a także niemieckie, polskie, żydowskie i rosyjskie gazety, stare pałace, monumentalne fabryki i gigantyczne unieruchomione maszyny?


  produkt:

Każda z 5 ekip po 3 osoby (reżyser, operator, montażysta według potrzeb także dodatkowo dźwiękowiec) produkuje film w formacie Mini-DV.

Łączna długość gotowych filmów krótkometrażowych wyniesie około 90 minut.

- Zakładamy, że poszczególne krótkometrażówki różnić się będą od siebie stylistycznie (reportaż inwestygatywny, portrety części miasta, świadków czasu, postaci historycznych, sprawozdanie, felieton itd.).

- Filmy maja poprzez różnorodność stylów oddawać żywy obraz Łodzi kiedyś i dzisiaj.

- Wspólnym wątkiem wszystkich krótkometrażówek jest pytanie o byłego "Lodzermensza" jako możliwego przykładu zintegrowanego Europejczyka. Z tej historycznej perspektywy rodzi się też pytanie o dzisiejsze nastawienie Łodzian do Europy. Pytanie o kiedyś i dzisiaj powinno stale towarzyszyć pracom filmowców w odniesieniu do określonych miejsc, osób i zdarzeń).

- Zakładamy, że wyprodukowane krótkometrażówki będą miały różną długość.

- Powstałe filmy będą miały łącznie długość około 90 minut (niemieckie lub polskie napisy). Na dvd dołączony zostanie materiał dodatkowy (na przykład kompletne wywiady ze świadkami czasu w celach dekumentacyjnych)


  produkcja i dystrybucja:

Produkcję i dystrybucję (dvd) organizuje Europejskie Stowarzyszenie Zbliżenia Wschód-Zachód e. V. (EVA). Film pokazany zostanie w kinach w Berlinie, Łodzi i w Warszawie.


  konkurs i kwalifikacje:

Kto chce wziąć udział w projekcie jako reżyser, operator lub montażysta, musi się ubiegać o uczestnictwo. Do tego celu służy kwetionariusz:

formularz kwalifikacyjny

    (download --> Word file) 

    (download --> PDF file) 

..........................................
Możecie go Państwo przesłać do nas następującą drogą:

    e-mail na lodz@eva-verein.de

lub

    fax 0049 (0)30 971 51 08

lub pocztą

    Europäischer Verein für Ost-West-Annäherung
    z. Hd. Tanja Cummings
    Wartenburgstr. 3, 10963 Berlin
    Niemcy


  terminy:

zdjęcia w łodzi (10 dni), 19.09.2008 - 28.09.2008


  ekipa:

Niemiecko-Polsko-Europejska

Ważnym kryterium udziału w naszym projekcie historycznym jest silna motywacja i fachowa wiedza w danej dziedzinie: filmowo-technicznej, historycznej, artystycznej, językowej, dziennikarskiej. Cieszymy się z każdego kandydata, ponieważ chcemy, żeby stworzone filmy były interesujące dla niemieckiej, polskiej i europejskiej publiczności.

Wszystkie ekipy będą mieszane niemiecko-polskie (chociaż kandydaci mogą pochodzić także z innych krajów na przykład z Rosji, czy Izraela.)


  warunki uczestnictwa:

Spodziewamy się od uczestników żywego zainteresowania dokumentacją i komunikacją z pozostałymi członkami ekipy.

Uczestnicy powinni mieścić się w przedziale od 20 do 35 lat i być w trakcie studiów (Szkoła Filmowa/Telewizyjna/Dziennikarska/Uniwersytet), mieć je zakończone lub pracować zawodowo. Opłata za uczestnictwo w całym projekcie wynosi 180 Złotych.

Stowarzyszenie pokrywa następujące koszty za każdego uczestnika:

- dojazdy i powroty do Łodzi
- zakwaterowanie w Łodzi
- wyżywienie, dwa posiłki (śniadanie i obiadokolacja)
- warsztaty z profesjonalistami
- opieka i koordynacja ekip
- umożliwienie kontaktów ze świadkami historii i innymi bohaterami
- location scouting
- tłumaczenie


  opieka nad projektem i koordynacja:

Ekipami zajmą się profesjonalni filmowcy i historycy z Polski i z Niemiec.

Dodatkowo włączeni zostaną:

- żydowscy, niemieccy i polscy świadkowie czasu
- dzisiejsi Łodzianie, młodzi i starsi z różnych warstw społecznych, o różnych zapatrywaniach politycznych i religijnych


  nasi partnerzy:

- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

- Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość"

- Wyższa Szkoła Dzeinnikarska im. M. Wańkowicza

- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
   im. L. Schillera w Łodzi

- Portal filmowy "Procinema"

- Uniwersytet Łódzki

- Centrum Kultury i Historii Żydów w Łodzi

- café babel.com

- Urząd Miasta w Łodzi


  referencje:

warsztaty filmowe w Krzyżowej (2006)
  Śladami Krzyżowian - Auf den Spuren der Kreisauer
   osoby kontaktowe:  

Kierownictwo projektu

Tanja Cummings
DE
cummings@eva-verein.de

 

 

Filmprojekt: Der Lodzer Mensch
      deutsche Version

 

 formularz kwalifikacyjny

    (download/Word file) 

    (download/PDF file) 

 informacje prasowa

    (download/Word file) 

    (download/PDF file) 

 ogłoszenie

    (download/PDF file) 

 słownik