English
Deutsch
Русский
 

EVA jest platformą wymiany między Wschodem i Zachodem w dziedzinie sztuki, nauki, gospodarki, polityki i dnia codziennego. Nasze projekty zajmują się zagadnieniami, które łączą, a także tymi, które wywołują napięcia i mogą doprowadzić do konfliktów. Nasze Stowarzyszenie zajmuje się wspólną historią europejską jak i współczesnością w krajach Europy Zachodniej jak i Wschodniej.

  
Siedziba
EVA e. V.
Tanja Cummings
Jakob Weiss
Wartenburgstr. 3
10963 Berlin
tel: +49-(0)30-55515114
www.eva-verein.de
info@eva-verein.de  

EVA w Facebook