English
Deutsch
 

LINIA 41
SPOTKANIA w LISTOPADZIE 2012
Polscy świadkowie historii opowiadali o
getcie łódzkim oraz o okresie
okupacji niemieckiej swojego miasta

Kwiecień 1940-sierpień 1944: Jak łodzianie postrzegali getto w centrum ich miasta, w którym żyli w zamknięciu żydowscy mieszkańcy, sąsiedzi oraz przyjaciele, w którym tysiące ludzi umierało w wyniku głodu, chorób I przemocy? Getto było hermetycznie oddzielone od reszty miasta, prowadziły przez nie jednak że linie tramwajowe. "Reichsdeutsche" oraz "Volksdeutsche" zajmowali pierwszy wagon, Polacy kolejne. Jednak czy to, co widzieli przez okno, było taką samą krzywdą? Co widziano, co opowiadano w polskich I niemieckich rodzinach o bezprawiu, które było widać gołym okiem? Tramwaj: symbol wolno ści a zarazem ignorancji? Dzięki niemu można było się do siebie "wizualnie" zbliży ć,żyjąc jednocześnie w dwóch różnych światach. Tu pozornie normalna rzeczywistość, tam w getcie codzienna walka o przetrwanie, wrażenie bycia zapomnianym przez świat. Czy getto było w mieście tematem tabu czy wzbudzało też inne reakcje? - Zapraszamy polskich świadków historii pochodzących z łodzi do rozmowy - jak przeżyli, oni i ich rodziny, czasy, gdy Łódz miała zostać całkowicie "zgermanizowana" - plan, którego ofiarami mieli zostać również oni sami.

Spotkanie zosta ło zarejestrowane >>> REZULTATY PROJEKTU

Miejsce spotkania:
Muzeum Tradycji Niepodległościowych
Stacja Radegast
Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12, 91-859 Łódź
www.muzeumtradycji.pl

Komunikat prasowy

Program

----------------> www.lodzermenschen.net

ZESPÓŁ PROJEKTU:
Tanja Cummings, Marek Iwicki, Jakob Weiss, Magdalena Stefanska, Tamara Jaworowska, Patrycja Wasilewska, Paulina Lewandowska, Piotr Kirsch, Michał Hankiewicz, Grzegorz Wróbel, Dominika Zdrodowski, Ewa Pusty, Anna Cummings, Szymon Podkrolewicz, Juliana Olesiewicz, Karin Hammer

PARTNERZY:
Muzeum Tradycji Niepodległościowych (Łódź)
Der Achte Ozean (Berlin)
Hotmilkstudio (Berlin)
Viseo GmbH (Berlin)

KONTAKT:
Tanja Cummings
cummings@eva-verein.de
tel: 0049-30-8513260

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SPONSORZY:
wsparcie finansowe dla projektu pochodzi od nast ępuj ących Fundacji:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej /Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (Förderprogramm "Begegnungen mit Zeitzeugen")

Ambasada Niemiec Warszawa / Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Warschau