English
Deutsch
Русский
 

 

Polskie tłumaczenie książki Armina Richarda Hornbergera:
"Aufgewachsen in Lodz. Kindheitserinnerungen" (Wyrosłem w Łodzi. Wspomnienia dzieciństwa).

Miasto Łódż ma wyjątkową, bogatą historię współtworzoną przez Polaków, Niemców i Żydów.
Wpisują się w nią wspomnienia Armina Hornbergera, przedstawione w książce "Moja łódzka młodość". Autor wychował się w niemiecko - polskim środowisku, a to dało mu możliwość bardzo osobistego oglądu wydarzeń z lat przedwojennych, okresu okupacji i pierwszego roku po wojnie.
 
Dzięki tłumaczeniu wspomnienia autora o tamtych latach trafiaja do polskich czytelników. W pierwszej kolejności do łódzkich uczniów, studentów i miłosników miasta.
Książka z pewnością przyczyni się do pogłębienia wiedzy o latach kończąych istnienie Łodzi wielonarodowościowej, przez dziesięciolecia budowanej dzięki współdziałaniu Polaków, Niemców i Żydów.

 

  Promotor książki "Moja łódzka młodość":

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
90-403 Łódź , ul. Zachodnia 54/56
tel. 42 633 43 68
e-mail: sekretariat@aoia.lodz.pl
www.aoia.pl