English
Deutsch
Русский
   
 
                 Spuren der Kreisauer
                  Śladami Krzyżowian
                       Traces of the Kreisau Circle

  

Spotkanie przygotowujace: 20. do 21. sierpień 2006 w Görlitz
Przeprowadzenie projektu: 21. do 30. sierpień 2006 w Krzyżowej (Kreisau)
Spotkanie podsumowujące 28. do 29. październik w Berlinie

  Premiera filmu w kinie Blow up (Berlin)
   Sobota, 28. październik 2006 (15 godz.)
   Publiczna projekcja filmu "Śladami Krzyżowian"
   a następnie dyskusja z filmowcami
   http://www.blowupkino.de/
    Immanuelkirchstraße 14
    10405 Berlin (Prenzlauer Berg)


Ośmiu niemieckich i ośmiu polskich uczniów, w wieku od 16 do 20 lat, spotkało się na dziesięć dni w historycznym, symbolicznym miejscu Krzyżowa/Kreisau (Polska), aby zająć się historią i stosunkami polsko-niemieckimi.

"Śladami Kręgu z Krzyżowej" było spotkaniem z historią i równocześnie warsztatem filmowym.

Młodzież obydwu narodów badała wspólnie historię Kręgu z Krzyżowej, grupy oporu w Trzeciej Rzeszy i zastanawiała się nad historia polsko-niemiecką oraz demokracją na przykładzie Krzyżowej oraz okolic. Spostrzeżenia i przemyślenia o przeszłości i teraźniejszości młodzi ludzie z obydwu krajów utrwalili dla siebie i innych na taśmie filmowej.

Młodzi filmowcy podzieleni zostali na cztery - mieszane niemiecko-polskie - ekipy rozdziałów filmowych: Kim był Krąg z Krzyżowej?, Fundacja, wioska i reportaż making of. W pierwszych dniach spotkania uczestnicy wprowadzeni zostali, w licznych warsztatach w sztukę operatorską, montaż, pracę ze światłem i dzwiękiem na planie oraz w tworzenie koncepcji filmowej. Zdjęcia na terenie fundacji, w wiosce i bliższej okolicy trwały trzy dni. Następnie miało miejsce oglądanie materiału i montaż. Ostatniego dnia w Krzyżowej zaprezentowane zostały w obecności pracowników Fundacji, jej gości (Czechów, Ukraińców, Rosjan itd.) oraz mieszkańców wioski pierwsze wyniki, czyli robocza wersja filmu. W następnych tygodniach (września/października 2006) nastąpi obróbka filmu i montaż końcowy.

   nasi partnerzy projektu

-   Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
-  Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza
-  Liceum Ogólnoksztłcące Kamienica Polska

-  Procinema
   


   wsparcie finansowe dla projektu
  pochodzi od następujących Fundacji:

Stiftung für Deutsch-Polnische-Zusammenarbeit
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej


Junge Wege in Europa - Ein Programm der Robert Bosch Stiftung
Młode drogi w Europie - Program Fundacji Roberta Boscha

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Deutsch-Polnisches Jugendwerk


   odpowiedzialni za projekt (koordynacja projektu)  

Jakob Weiß
E-Mail: jakob.weiss@eva-verein.de
jakob.weiss@eva-verein.de

Tanja Cummings
cummings@eva-verein.de

   szkic projektu:
     "Śladami Krzyżowian"

   formularz kwalifikacyjny

   ogłoszenie

   zdjęcia dla prasy


 program
    program warsztatów/
    projektu filmowego
   (word file)

 sprawozdanie
     (pdf file, 176 kb)


  Krąg z 
     Krzyżowej

   ekipy

   kierownicy 
        projektu


   linki i
     literatura

   słownik


   Deutsche Version