English
Deutsch
Русский
 

 

"Pozostało nas tak niewielu"
Wspomnienia z miasteczka polsko-żydowskiego

"Pozosta ło nas tak niewielu"- wspomnienia z pewnego sztetla

Autor: Wioletta Weiss

Wstęp: Prof. Dr Feliks Tych
Wydawca: EVA e.V.
Iloś ć stron: 197
Wydanie pierwsze, 1000 egzemplarzy
ISBN: 978-3-9814558-0-9

Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Za wsparcie finansowe książki dziękujemy również Urzędowi Miasta i Gminy Żarki

Jeśli chcecie Panstwo zamówić książkę
napiszcie maila do jakob.weiss@eva-verein.de

 

Ze wstępu:

Mamy tu do czynienia z autentycznym i bardzo bliskim prawdy spojrzeniem na historię, który w istocie dotyczy nie tylko miasta Żarki ale i dziesiątków innych małych miast okupowanej Polski, przez które przeszedł walec Holokaustu. Książka "Pozostało nas tak niewielu" zawiera niezwykle ciekawe i ważne wątki polskie, żydowskie i niemieckie, po które warto sięgnąć po to by się zapoznać z prawdziwą historią swojego narodu. Nie zawsze te prawdy głaszczą narodowe ego, ale nie należy od nich uciekać, bo tylko prawdziwa historia leczy sumienie narodów.

Prof. dr. Feliks Tych, Żydowski Instytut Historyczny

Kontakt: Wioletta Weiss
wioletta.weiss@eva-verein.de
albo weiss1.w@gmx.de

Tel: 0049-(0)30 971 51 08