English
Deutsch
Русский
 
Projekty EVA służą wymianie i pojednianiu ludzi ze Wschodu i Zachodu Europy.

Spotkania ludzi różnych grup wiekowych i narodowych

Podróże informacyjne na wyspecjalizowane tematy (gospodarka, problematyka graniczna, ochrona środowiska, architektura, sztuka itd.) dla różnych grup docelowych na Wschodzie i Zachodzie

dokumentacje (obrazowe, filmowe i tekstowe) na tematy historyczne i aktualne

seriale dokumentalne

wymiana naukowa

imprezy

Celem jest zbudowanie sieci kontaktów ludzi z różnych dziedzin ze Wschodu i Zachodu. Dla potrzeb organizacyjnach również zbieramy grupy, które składają się z ludzi pochodzących ze Europy Wschodniej i Zachodniej.