English
Deutsch
Русский
 
EVA żyje oczywiście także dzięki nowym członkom, ktorzy ,którzy wspierają nas finansowo lub uważają, że nasza koncepcja warta jest poparcia.
Aby zostać członkiem EVA, zapraszamy do wypełnienia wniosku i przesłania go do nas:

Wersja do druku/PDF

Pytania & problemy
W razie pytań zwaracajcie się Państwo proszę do naszej siedziby w Berlinie.
E-Mail:
info@eva-verein.de

EVA-składka członkowska na rok

 dla organizacji i instytucji w Niemczech 60,00€ 60,00 €

dla członków w Niemczech ze stałym dochodem: 30,00 €

 fdla członków w Niemczech bez stałego źródła dochodu (uczniowie, studenci, stypendiaci td.): 15,00 €

 dla oraganizacji, instytucji w Europie środkowej, wschodniej i południowej: 25,00 €

 dla członków z Europy środkowej, wschodniej i południowej ze stałym dochodem: 20,00 €

 w uzasadnionych przypadkach szczególnych można wnioskować zmiejszenie stawki o 5 €.

Europejskie Stowarzyszenie Zbliżenia Wschód/Zachód ----- Europäischer Verein für Ost/West-Annäherung (EVA)
Tanja Cummings, Jakob Weiß
Wartenburgstr. 3
10963 Berlin
tel: 0049-(0)30-55515114
E-Mail: info@eva-verein.de